”Samarbetet med Manakingänget har fungerat jättebra, mycket tack vare den höga servicegraden! Manakin hjälper oss att hålla fokus på rätt saker i vår utveckling, och dessutom är det väldigt användarvänligt.”